Energimerking og tiltaksplan

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut må ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningen sin energistandard.

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS kan energimerke bygg og sette opp en tiltaksplan med optimale løsninger til bruk i forbindelse med salg/utleie, eller som grunnlag for oppgradering av bygg. Enova gir økonomisk støtte til energimerking og tiltaksplan, og til å utføre energiøkonomiske tiltak. Du kan få inntil 5000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen din.

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS er kvalifisert og godkjent energirådgiver og kan i tillegg til å energimerke ditt bygg, gi et gratis og uforpliktende tilbud på utførelse av anbefalte oppgraderinger i henhold til tiltaksplan.

 

Send oss en henvendelse