Kartlegging ENØK

Enova tilbyr økonomisk støtte til eiere og leietakere av yrkesbygg, boligselskap, borettslag eller boligsameier som skal kartlegge aktuelle investeringer i energitiltak i egne bygninger.

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS kan utføre denne kartleggingen, og også bistå i søknadsprosessen.

Målet med støtteprogrammet er å gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over mulige energitiltak i egen bygningsmasse og lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Rapportering av kartleggingen kan i neste omgang brukes til å søke om støtte til investeringer i tiltakene gjennom støtteprogrammet " Støtte til eksisterende bygg "

Les mer her:

https://www.enova.no/finansiering/naring/programtekster/kartleggingsstotte-til-eksisterende-bygg/245/2056/

 

Send oss en henvendelse