Nybygg

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS kan bygge alle type bygg fra eneboliger til større leilighetskomplekser, kontor- og andre næringsbygg.

Send oss en henvendelse