Ingeniørfirmaet Glorvigen AS

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS er en totalentreprenør som opererer på østlandet, med hovedkontor i Oslo. Selskapet kan gjennomføre prosjekter fra idefasen til nøkkelferdig bygg innen nybygg/ tilbygg, renovering /oppussing /oppgradering og rehabilitering. Med et stort nettverk av underentreprenører og andre samarbeidspartnere kan Ingeniørfirmaet Glorvigen AS levere til avtalt tid og pris og med fokus på god kvalitet.

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS er godkjent med ansvarsrett for overordnet ansvar for utførelse og prosjektering i tiltaksklasse 2. I tillegg er vi godkjent med ansvarsrett for prosjektering av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og miljøsanering.

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS er et seriøst og kvalitetsbevisst selskap. Vi er registrert i Startbank med ID: 143035

Vi er Godkjent våtromsbedrift i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm

 

Daglig leder: Anders Glorvigen

Gründer og daglig leder. Jobber selv som prosjektleder og prosjekteringsleder i Ingeniørfirmaet Glorvigen AS. Utfører også konsulentoppdrag innen Energi, som Enova-godkjent energirådgiver.

Lang erfaring fra andre store entreprenørselskaper                          

(Håndverkskompaniet AS, A Bygg AS, AS Realbygg)

Utdannelse:                                                                                                                          Bachelor - Ingeniørfag Bygg, Høgskolen i Oslo  

Bachelor- Økonomi og Administrasjon, Handelshøgskolen BI Oslo

Etter- og videreutdanningskurs - Lavenergiboliger, passivhus og nullutslippshus, NTNU 

Våtromssertifikat Modul A og Modul B

 

 

Send oss en henvendelse