Prosjekter

Ingeniørfirmaet Glorvigen AS gjennomfører prosjekter hovedsaklig som totalentreprenør med kontrakter NS 8407 og NS 8417, men andre entrepriseformer er også aktuelle.

Med godkjenning for ansvarsrett kan Ingeniørfirmaet Glorvigen AS sørge for at alle ledd i byggeprosessen blir ivaretatt, herunder innhenting av priser og utarbeidelse av komplett tilbud, oppfølging av prosjektering og utførelse, ferdigbefaring og overlevering. Med vår kompetanse vil vi som totalentreprenør tilføre merverdi i prosjektene utover det tradisjonelle ved at vi både evner og vil ta totalansvar for styring og koordinering av alle grensesnitt, interessenter og fag gjennom hele byggeprosessen. Prosjektene gjennomføres til avtalt tid og pris og med fokus på god kvalitet.

Vi har kompetansen og profesjonelle styringssystemer for å gjennomføre store byggeprosjekter.

Bilder fra våre referanseprosjekter legges ut på vår åpne Instagramkonto:

@ingeniorfirmaet_glorvigen

 

Send oss en henvendelse