Smarthusteknologi

Et smarthus er en bolig der det er installert tekniske løsninger som kan styre hvordan lys, varme og andre elektroniske apparater i bygget skal fungere. Systemene kan styres med fjernkontroll, et kontrollpanel eller fra mobil og nettbrett. Med mobil og nettbrett koblet til internett, kan systemene styres samme hvor man befinner seg.

Noen eksempler på teknologi som kan kobles til systemet:

Sikkerhet
Det er mulig å installere et nærmest ubegrenset antall alarmer, inkludert brann-, vann- og fuktalarmer. Går en av disse av, kan man få beskjed på mobil, eller ha direktekobling til en alarmsentral. Med overvåkningskameraer i huset, kan man med enkelte systemer også logge seg på internett og se om det er falsk alarm. De fleste systemer gjør det også mulig å stille inn på en bortefunksjon der lys, TV og annet utstyr slås av og på til ulike tider slik at huset virker bebodd.

Strøm
En funksjon kan for eksempel være at strømmen i stikkontakt til kaffetrakter, komfyr, strykejern eller annet automatisk stenges når døren låses, eller man gir systemet beskjed om at man er ute. Alt av lys i og utenfor huset kan og styres fra et kontrollpunkt.

Underholdning og kommunikasjon
Det samme systemet kan også brukes til å styre underholdningssystemene i huset. Hjemmekinoen kan for eksempel kobles til systemet, og sørge for at lyset dimmes når en film settes på. Det er også praktisk mulig å få alt fra TV, til internett, telefon og bilde av den som ringer på døra på en flatskjerm i stua.

Solskjerming og snøsmelting
Med markiser, varmekabler og en værsensor koblet til systemet kan solskjerming og snøsmelting styres automatisk.

Varme
Uavhengig av både type og antall varmekilder kan de kobles til systemet og styres automatisk.

Velferdsteknologi
For synshemmede kan systemet programmeres til å benytte seg for forskjellige lyder for varsling, og sensorer kan slå lyset av og på For hørselshemmede kan systemet programmeres til å gi visuelle alarmer ( blinking av lys ) for varsling av farer hvis f.eks brannalarmen går. For bevegelseshemmede og rullestolbrukere kan man programmere scenarier som åpner dører, styrer heiser, hever/senker kjøkkenbenker – alt etter hvor den bevegelseshemmede befinner seg.

Enøk
Avanserte anlegg gjør det mulig å dele inn huset i klimasoner med forskjellig temperatur og ventilasjon. Man kan f.eks stille inn anlegget slik at temperaturen senker seg om natten eller når man er bortreist- med kun et tastetrykk. Når man har alt det tekniske i huset koblet til et system er det enkelt å lese av forbruket og også få alle deler av systemet til å jobbe sammen for å optimalisere energiforbruket.

Send oss en henvendelse