Loftsutbygging

Vi har bygget ut flere råloft i Oslo til nøkkelferdige leiligheter. Samtidig utfører vi også alt av annen renovering, vedlikehold, og oppgradering av brannsikkerhet i bygningen, om det er ønskelig. 

Send oss en henvendelse